ფესტივალის სარეგისტრაციო ფორმა

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ განაცხადის ფორმაში შევსებული ინფორმაცია (სახელი, გვარი, ბრენდის სახელწოდება, საკონტაქტო ინფორმაცია) განთავსდება სტენდზე და ელექტრონულ კატალოგში, შესაბამისად ,ინფორმაციის სიზუსტეზე პასუხისმგებელია მონაწილე

მიუთითეთ როგორ მოგიხსენიოთ ელექტრონულ კატალოგში *

აირჩიეთ სასურველი ფართი*


დამატებითი საჭიროებები გახსნილი მხარის რაოდენობა სტენდზე: * გთხოვთ, კედლების საჭიროების მიხედვით მონიშნოთ ღია მხარის რაოდენობა სტენდზე
რამდენი თარო გესაჭიროებათ? თაროს ზომა: 99x23 სმ

დამატებითი კომენტარი / საჭიროებები

განაცხადს უნდა დაურთოთ ნამუშევრის 5 ფოტოსურათი (დაშვებული ფორმატი - jpg. რეზოლუცია 72 dpi, ფოტოების საერთო ზომა არ უნდა აღემატებოდეს 2 MB-ს.) *

ვეთანხმები რეგისტრაციის პირობებს *