კონკურსი საუკეთესო სტენდი

მხატვრული რეწვის და დიზაინის თბილისის მე-5 საერთაშორისო სამიტი ფარგლებში გაიმართება კონკურსი საუკეთესო სტენდი. 

„ეთნოფესტი 2024“-ის გამარჯვებულები გამოვლინდებიან სხვადასხვა ნომინაციაში:

სტენდის საუკეთესო დიზაინი

შეფასების კრიტერიუმები: საგამოფენო სტენდის დიზაინი და ორიგინალური ექსპოზიცია; სტენდის დიზაინის შესაბამისობა ბრენდის იმიჯთან და წარმოდგენილ პროდუქციასთან.

საუკეთესო კომუნიკაცია

შეფასების კრიტერიუმები: მომხმარებელთან კომუნიკაცია, ინფორმაციის ამომწურავად მიწოდება, სარეკლამო მასალების ქონა (ბროშურები/კატალოგი/ სავიზიტო ბარათი). 

ინოვაციური პროდუქტი

შეფასების კრიტერიუმები: ახალი ვიზუალური ესთეტიკა და ფუნქცია, ინოვაციური ტექნოლოგიის ან/და მასალების გამოყენება, ახალი მიდგომებისა და ტრადიციული რეწვის ორგანულად შერწყმა.

ტრადიციის შენარჩუნებაში შეტანილი წვლილი

შეფასების კრიტერიუმები: ტრადიციასთან კავშირი, შესრულების ხარისხი, ინოვაციური მიდგომების გამოყენება კულტურული მემკვიდრეობის შესანარჩუნებლად, ახალგაზრდებისთვის ცოდნისა და უნარების გადაცემის მიზნით ჩატარებული ღონისძიებები.

საუკეთესო სტენდი - მთავარი პრიზი

ნომინაციასაუკეთესო სტენდი“ აერთიანებს ოთხივე ნომინაციას და შესაბამისად, უნდა აკმაყოფილებდეს ზემოთხსენებულ ყველა კრიტერიუმს: სტენდის საუკეთესო დიზაინი, საუკეთესო კომუნიკაცია, ინოვაციური პროდუქტი, ტრადიციის შენარჩუნებაში შეტანილი წვლილი.

კონკურსის გამარჯვებულები გამოვლინდებიან ღონისძიების დახურვის დღეს - 2024 წლის 13 ოქტომბერს.